Live
Wettelijke bepalingen

Door de website te bezoeken gaat de bezoeker automatisch en onherroepelijk akkoord met de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op de website. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze te veranderen, te wijzigen, zaken toe te voegen of gedeeltes te verwijderen. Het is aan u om deze wettelijke bepalingen regelmatig na te lezen om op de hoogte te blijven van de aanpassingen die zijn aangebracht. De wijzigingen die aan deze wettelijke bepalingen worden aangebracht, worden geacht door u te zijn aanvaard op het moment van uw nieuwe bezoek aan onze website, ongeacht of u van de veranderingen kennis heeft genomen .

Identiteit van de uitgever van de website

Maatschappelijke benaming: Domaine de Ronchinne
Rechtsvorm: BVBA
Ondernemingsnummer: 0896 643 650
Maatschappelijke zetel: 25, Ronchinne 5330 Maillen
Telefoon: 081/411.405
E-mailadres: info@chateaudelaposte.be
Wettelijke vertegenwoordiger: M. André, manager

Rechtsbepalingen

De website en haar inhoud vallen onder het Belgisch recht en bij eventuele geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Technische informatie

Internetveiligheid

De gebruiker erkent bevoegd te zijn en nodige middelen te hebben om deze website te bezoeken en te gebruiken.

Hij bevestigt alle nodige maatregelen te hebben genomen om zijn persoonlijke gegevens en/of software te beschermen tegen mogelijke virusbesmetting van het internet, waarbij elk gebruik van de website volledig op eigen risico gebeurt.

De BVBA Domaine de Ronchinne, hierna “Château de la Poste” genoemd, stelt alles in het werk om de gebruiker beschikbare en gecontroleerde informatie en/of instrumenten te bezorgen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, onbeschikbaarheid van informatie en/of  de aanwezigheid van een virus op haar website.

Beheer van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is informatie die een website naar uw browser stuurt. Ze helpt de website informatie over u of over uw voorkeuren te bewaren om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken. Via cookies kunnen we ook gegevens over bezoekersaantallen en gebruik van onze website verzamelen. Die gegevens worden volledig anoniem via Googlediensten verkregen (AdWords en Analytics). Château de la Poste gebruikt informatie die ze via cookies verkrijgt nooit voor andere doeleinden dan deze website.

Château de la Poste maakt gebruikt of zal gebruik maken van drie soorten cookies :

  • Sessiecookies: houden de voortgang van de bezoekersnavigatie bij tijdens een enkel bezoek. Ze zijn nodig voor het functioneren van de website, maar laten nooit toe de gebruiker te identificeren. Sessiecookies zijn tijdelijk en worden automatisch gewist wanneer de gebruiker de website verlaat.
  • Permanente cookies: hiermee wordt de gebruiker bij elk bezoek geïdentificeerd. Ze zijn niet vereist voor het functioneren van de website, maar dienen om het gebruik ervan voor de bezoeker te verbeteren. Château de la Poste houdt geen persoonlijke gegevens bij. Het gaat enkel om een nummer dat u identificeert als een van onze gebruikers. De permanente cookies blijven op de harde schijf van de gebruiker staan tot hij ze wist.
  • Third party cookies: misschien heeft u gemerkt dat we advertenties van externe firma’s op onze website plaatsen. Die advertenties kunnen u soms een cookie sturen. Daarover hebben wij geen controle.

Om de website zo functioneel mogelijk te maken, raden we u aan onze cookies en die van derden te aanvaarden. U kunt de parameters wijzigen in de voorkeurinstellingen van uw browser.
Wenst u onze cookies te weigeren, kunt u uw browser daarvoor instellen. In dat geval kunnen bepaalde functies niet beschikbaar zijn, waardoor uw gebruiksmogelijkheden van onze website worden beperkt.

Hypertext-koppelingen

Het plaatsen van hypertext-koppelingen op de website www.chateaudelaposte.com wordt voorafgaandelijk voor goedkeuring voorgelegd aan de Directeur Publicatie. Wij zijn uiteraard voorstander.

Koppelingen gelegd vanaf de website www.chateaudelaposte.com naar andere websites maken Château de la Poste in geen enkel geval verantwoordelijk voor inhoud, producten of diensten die op of vanaf die websites beschikbaar worden gesteld.

Persoonlijke gegevens

De website www.chateaudelaposte.com is vrij te gebruiken zonder dat gebruikers hun identiteit of persoonlijke gegevens kenbaar moeten maken. Contact opnemen vereist echter de verwerking van persoonlijke gegevens. Die gegevens worden verwerkt in naleving van de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Persoonlijke gegevens worden enkel door Château de la Poste opgeslaan en verwerkt.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Gegevens die u aan Château de la Poste bezorgt, worden gebruikt in het kader van uw vraag. We kunnen de gegevens gebruiken voor directe marketing en voor informatie over onze diensten indien wij daarvoor een akkoord hebben. U kunt zich altijd van deze dienst uitschrijven.

Bewaren van persoonlijke gegevens en communicatie met derden

Château de la Poste bewaart de verkregen gegevens voor de duur van de verwerking van uw aanvraag. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief bewaren wij uw gegevens langer dan de verwerking van uw aanvraag. Uw persoonlijke gegevens worden niet met derden gecommuniceerd.

Controle op uw persoonlijke gegevens

U kunt altijd vragen om uw gegevens in ons gegevensbestand te verwijderen. Die mogelijkheid vindt u in onze nieuwsbrief via een koppeling om uit te schrijven. U kunt vragen om uw gegevens te wissen of te corrigeren als ze niet relevant, foutief of onvolledig zijn. Daartoe stuurt u een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een identiteitsbewijs (kopie van uw identiteitskaart) naar het volgende adres: Château de la Poste, Ronchinne 25 – B-5330 Maillen. Wij antwoorden u gratis met betrekking tot uw gegevens binnen de 45 dagen na uw aanvraag.

Intellectueel eigendom

De auteursrechten en de intellectuele eigendom van de website www.chateaudelaposte.com, evenals de hele inhoud van de website blijven eigendom van Château de la Poste. Alle elementen op de website zijn eigendom van Château de la Poste, tenzij is erkend dat ze aan derden toebehoren. Het gestileerde logo of gepubliceerde afbeeldingen zijn eigendom van Château de la Poste. Andere benamingen van bedrijven, producten of diensten gepubliceerd op de website zijn de gedeponeerde merken van hun respectieve eigenaars.

Gebruikers hebben geen gebruiksrecht noch gebruikslicentie op welk merk dan ook en de gebruiker verklaart zich akkoord om werken die zijn afgeleid van de inhoud van de website www.chateaudelaposte.com en/of producten of diensten, al dan niet geheel, van de website niet te wijzigen, lenen, uitlenen, verkopen, verdelen of creëren.

Reproductie of vertoning, integraal of deels, van pagina’s, gegevens en elk ander element dat deel uitmaakt van de website, via welk procédé of instrument dan ook, is verboden en vormt, zonder goedkeuring van de uitgever, een misdrijf.

Alleen kopies ter informatie en exclusief voor strikt eigen gebruik zijn toegelaten.

Bedankt voor je bezoek !

Voor uw volgende boekingen krijgt u 5% korting op uw individuele boekingen.

Gebruik de code :

Boek uw verblijf